INDSKRIVNING AT KONFIRMANDER

Torsdag d. 11. august er der indskrivning af konfirmander. Invitationen er sendt ud. Hvis du undre dig over at du ikke har modtaget en invitation, kan det måske skyldes, at du gå på en anden skole. Du er velkommen til at kontakte os på mail lid@km.dk eller telefon 59275147 Indskrivningen foregår i Skamstrup Præstegård og i Stigs Bjergby Præstegård 

VELKOMMEN TIL KIRKERNE I MØRKØV.

STILLINGSOPSLAG

Kirkerne i Mørkøv søger graver.

 

Stillingen som graver ved Stigs Bjergby kirke, Stigs Bjergby – Mørkøv &

Skamstrup – Frydendal Pastorat, er ledig pr. 1. oktober 2016.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøgere til stillingen bl.a:

      -          kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

-          kan forberede og medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger

-          kan vejlede kirkegårdens brugere

-          kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt

-          er udadvendt og imødekommende

-          er fleksibel, engageret, initiativrig og har ordenssans

-          er indstillet på et konstruktivt samarbejde med kollegaer og menighedsråd

-          samarbejder med graverkollegaer og afløser ved ferie, fridage og sygdom

Kirken har automatisk ringning.

Ansættelsen sker ved Stigs Bjergby- Mørkøv menighedsråd beliggende kirkevej 10, 4440 Mørkøv.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

En ikke-gartnerisk uddannet graver vil blive aflønnet efter løngruppe 1: Årslønnen aftales inden for intervallet 256.466 kr. – 330.707 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 256.466.

 En gartnerisk uddannet graver vil blive aflønnet efter løngruppe 2: Årslønnen aftales inden for intervallet 269.965 kr. – 344.205 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er årligt 283.464.

Rådighedstillægget udgør årligt 11.431.69 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeværge Søren Skou, telefon 40 20 78 11.

Ansøgning med relevante bilag sendes til: Stigs Bjergby præstegård kirkevej 10  4440 Mørkøv eller:  9189fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. august 2016 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag  den 25. august 2016.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

INFO

Gå ind på Set og sket, så kan du læse om afholdte arrangementer!

 

 

KONFIRMATIONSBILLEDER

Under Set og sket er der billeder af årets konfirmander.

Del dette:

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Mørkøv - Katja Bendix

28. aug 09:15
10:15
28. aug 09:15 -
10:15

Gudstjeneste i Skamstrup - Katja Bendix

28. aug 10:30
11:30
28. aug 10:30 -
11:30

FIND OS PÅ FACEBOOK

VORES TO PRÆSTER I KIRKERNE I MØRKØV

Kbf. sognepræst Johannes Olav Kruse Kristensen og sognepræst Katja Ambeck Bendix er begge præster i Kirkerne i Mørkøv. Stigs Bjergby, Mørkøv, Skamstrup og Frydendal kirker. 

Johannes kan træffes på telefon 59 27 51 47 eller mail: jokk@km.dk og bor med sin familie på Kirkevej 10 i Stigs Bjergby. Har fri mandag.

Katja kan træffes på telefon 59 27 53 29 eller mail: kaab@km.dk og bor med sin familie på Grydebjergvej 9 i Skamstrup. Har fri mandag.