Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Hvis barnet skal døbes, sker navngivningen normalt i forbindelse med dåben.

Hvis barnet ikke skal døbes, sker navngivningen ved brug af NemID på www.borger.dk. Har I fælles forældre-myndighed, skal I begge signere - ved eneforældremyndighed skal kun indehaveren af forældremyndigheden signere.

Når navngivningen er godkendt af kirkekontoret, modtages en digital bekræftelse af navnet, til de eller den, der har forældremyndigheden, i deres e-bokse.

Ifølge loven er der fastsat regler for, hvad et barn kan hedde.

Vil I være sikre på, at det navn, I ønsker at give barnet, er godkendt af myndighederne, kan I tjekke ved hjælp af listen af godkendte pige- og drengenavne.