Medlemskab

Man bliver medlem af Den Danske Folkekirke ved dåb.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside om, hvordan man bliver medlem af Folkekirken.

Udtrædelse af Folkekirken

Ønsker du at udtræde af folkekirken skal du aflevere en skrivelse til kirkekontoret. Husk, at oplyse:

  • CPR-nummer
  • Navn, adresse og telefonnummer.

Skrivelsen underskrives og sendes/afleveres til bopælssognet.

Kirkekontoret registrerer udmeldelsen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret.

Du får herefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken er man knyttet til den sognekirke, hvor man bor, men ønsker man at høre til en anden sognekirke, kan man "løse sognebånd", d.v.s. skifte sogn.

Henvendelse herom skal ske til præsten i den kirke, man gerne vil knyttes til.